Links naar websites over duurzaamheid, gerubriceerd per onderwerp

 

0. Waddinxveen

www.geenbmcwaddinxveen.nl van de groep bezorgde inwoners van Waddinxveen in actie tegen de bouw van biomassacentrales. Of zoek binnen Facebook op 'biomassacentrales'.

Fairtrade Waddinxveen

 

1. Duurzaamheid

milieucentraal.nl
wattisduurzaam.nl
duurzaamthuis.nl


2. Vervoer en transport (mobiliteit)

ikbenhopper.nl (slim reizen)
deelauto.nl
mywheels.nl
greenwheels.nl
snappcar.nl
nuelektrisch.nl
ov-fiets.nl
elektrischefietsen.com
forenzo.nl

 

3. Energiegebruik en -besparing

hieropgewekt.nl (o.a. over energie coöperaties en postcoderoos-regeling)
zonnepanelen.net
zonatlas.nl
ikinvesteerslim.nl (energiebespaarlening)
energiesubsidiewijzer.nl (particulieren)

 

4. Milieu, natuur, afval, hergebruik

 

5. (Duurzaam) wonen


6. Consumeren en consuminderen

goedewaar.nl
milieucentraal.nl > keurmerkwijzer
duurzamereten.nl
blijeboon.nl
peerby.com (lenen van je buren)
vrekkenpagina.nl
zelfrepareren.nl

 

Fairtrade

 

7. Hoe duurzaam ben je zelf? Zelftest websites

voetafdruk.nl
www.wnf.nl/voetafdruktest/
duurzaamheidinactie.nl/quickscan
happyplanetplatform.nl/hpisurvey