In de provincie is de VVD vanaf 2011 de grootste partij. Sinds 2015 is de PVV de 2e partij.

Het huidige college bestaat uit VVD, CDA, D66 en SP. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden, 2 van de VVD en 3 van de andere partijen. De Commissaris van de Koning (CDA) heeft de rol van voorzitter.

PS Uitslag 2015

Klimaatgedrag en stemgedrag

Hier volgen een aantal kenmerken van de stemmers m.b.t. het klimaat. Lees hier meer over dit onderzoek. Of lees dit grote artikel uit de krant. Of dit kleinere artikel.

CO2-uitstoot naar stemgedrag

figuur 5 CO2 uitstoot naar stemgedrag

vliegen en rijden

vlees

Woensdag 20 maart 2019: ga stemmen!

De opkomst voor deze verkiezingen schommelt al jaren rond de 50%. Dat kan veel beter. Zeker gezien de grote invloed van de provincie in en rond Waddinxveen en de nauwe samenwerking tussen de provincie, de gemeente en VNO-NCW.

Wie vertegenwoordigt eigenlijk de belangen van de inwoners?

Laat je informeren