De gemeente is trots op 'Afval Scheiden Loont'. Het oorspronkelijke idee in 2017 was minder restafval met een financiële beloning voor de inwoners die meer afval scheiden. We zijn anderhalf jaar op weg. Hoe pakt e.e.a. uit in de praktijk?

Wat is de prijs van wel of geen afval scheiden?

zak met geld doorgestreeptMinder restafval lukt vooral door meer glas, papier, GFT en PMD (plastic, metaal en drinkkartons) te scheiden. En meer hergebruik. Dat kan ook met kleding, huisraad en speelgoed, bijvoorbeeld via Marktplaats.

Begin 2018 betaalde een gezin € 284 ongeacht het aantal ledigingen van restafval. In 2019 is dat maximaal € 292. Namelijk een vaste heffing van € 201 en maximaal 26 ledigingen van € 3,50 (kleine container). Niet of nauwelijks afval scheiden is dus 3% duurder geworden voor inwoners met een kleine container.

De hoeveelheid restafval daalde in 2018 met 40%. Maar ondanks deze enorme prestatie van de inwoners bespaart een gezin met een grijze container in geld gemiddeld slechts 12%. Dat komt door de hoge vaste heffing van € 201 (voorheen € 284).

Wat zijn de werkelijke opbrengsten en kosten?

De opbrengst van de afvalstoffenheffing en rioolheffing waren in 2017 onder het vorige college € 6,18 miljoen, volgens de gemeentepagina in Hart van Holland. De kosten waren toen € 4,1 miljoen. Waarom dit grote verschil van 2 miljoen in deze kostendekkende heffingen?

In de begroting over 2018 daalden de verwachte opbrengsten met 3 ton t.o.v. 2017. Terwijl de tarieven op de nota van begin 2018 gelijk zijn gebleven, het aantal inwoners steeg en de hoeveelheid restafval met 40% daalde?

Volgens de jaarrekening over 2018 onder het vorige college waren de afvalstoffenheffing en rioolheffing € 1,28 miljoen hoger dan de kosten. De belastingheffing voor deze zogenaamde kostendekkende heffingen zou dus serieus mogen dalen voor de inwoners.

Waddinxveen is na Gouda de duurste gemeente voor de afvalbelastingen in deze regio, volgens onderzoek door Hart van Holland.

Meer of minder restafval in Nederland?

De landelijke overheid verhoogt de verwerkingskosten van restafval aan gemeentes om minder restafval op te halen bij de inwoners. Terwijl diezelfde overheid grootschalige import van afval uit o.a. Engeland toestaat? Zo is Nederland het Europees afvalputje geworden om afval samen met biomassa te kunnen blijven verbranden in zogenaamd ‘duurzame’, maar vooral kostbare monopolistische warmtenetten. Uw eigen afvalbesparingen worden zodoende door de overheid met haar verdienmodellen voor afval- en biomassabedrijven deels ongedaan gemaakt.

Schuiven met afvalkosten

De gemeente en de inwoners hebben in 2018 gezamenlijk aangetoond dat afval scheiden veel beter kan. Maar afval scheiden gaat pas echt lonen voor de inwoners, zodra de hoge vaste heffing van €201 omlaag gaat. Dat vraagt om een focus op de werkelijke kosten en de opbrengsten, ook n.a.v. keuzes uit het verleden.

Want het vorige college koos voor meer woningen in Triangel. En daarom moet het afvalbrengstation verhuizen. De meerkosten van deze verhuizing horen eigenlijk thuis in de grondexploitatie van Triangel. Waarom verplaatst de gemeente de meerkosten van het nieuwe afvalbrengstation dan naar de afvalstoffenbelasting? Een deel van die verhuiskosten staat nog open. Gaat de gemeente nog meer verhuiskosten verhalen op de inwoners?

Conclusies

Terwijl inwoners in Nederland minder restafval produceren, gaan bedrijven meer afval en biomassa importeren voor het in stand houden van hun verdienmodellen rond afval- en biomassawarmtenetten.

Ondanks de al hoge afvalbelastingen wil de gemeente Waddinxveen nog meer structurele kostenstijgingen doorvoeren. Terwijl de inwoners een enorme prestatie hebben geleverd met 40% besparing op restafval vanaf 2018 en er in 2017 en 2018 te veel belasting is geheven?

De gemeente is aan zet om de vaste heffing van € 201 aanzienlijk te verlagen in 2020, zodat afval scheiden écht gaat lonen.

2019 06 Afval scheiden is moeilijk Dingeman