Onderstaand artikel is afkomstig uit het AD van 3 januari 2019:

Geen kippenfarm aan de Plasweg

De afgebrande pluimveehouderij aan de Plasweg in Waddinxveen wordt niet meer herbouwd.

Eigenaar Kees de Jong (52) zet nu in op de bouw van vijf woningen. Het college is bereid het bestemmingsplan te wijzigen van intensieve veehouderij naar wonen. Aan de hand van afspraken die daarover nu met de kippenboer zijn gemaakt, wordt voorkomen dat daar ooit nog een pluimveebedrijf kan komen.

Naschrift

Het is nog wachten op de melding dat de bestaande vergunning van de kippenfarm definitief is ingetrokken. Mede gezien de al ruim 2 jaar 'slapende' vergunning van de kippenfarm zou dat een formaliteit moeten zijn. In dit artikel staat de recente historie rond de kippenfarm.

Maatschappelijke druk, politieke wil en enige creativiteit kunnen blijkbaar toch zorgen voor minder of geen achteruitgang van de leef- en woonomgeving van de inwoners. Daarvoor verdient de verantwoordelijke wethouder met dit dossier uit het vorige College van B&W enig krediet.

Dringend gezocht: meer politieke wil en daadkracht

Waarom blijft die politieke wil en daadkracht vooralsnog onzichtbaar in de vele andere voor inwoners zeer relevante dossiers, ook ontstaan onder het vorige College van B&W, zoals de biomassacentrales, stankoverlast, luchtvervuiling en geluidsoverlast?

En waarom biedt het huidige College van B&W, ondanks alle maatschappelijke onrust, de ruimte voor nog meer biomassacentrales met ieder een maximale capaciteit groter dan een windmolen aan de A12?

De al bijna 3 jaar 'slapende' vergunning van de Bijerinckcentrale aan de Zesde Tochtweg en de ruim 450 bezwaarschriften tegen de Waylandcentrale bieden de gemeente de mogelijkheid om alsnog in te grijpen. En zij kan daarnaast serieus werk maken van de eerdere uitspraken van de ondernemer om te stoppen met biomassa.

Laat ons niet stikken