Een collectief van Waddinxveense inwoners heeft de wens om een zonneweide te realiseren aan het Noordeinde 104. Het college van B&W is bereid om hier planologisch aan mee te werken.

Het zou gaan om tweehonderd zonnepanelen op circa een halve hectare grond en de bedoeling is dat het in de jaren die volgen nog verder uitgebreid gaat worden tot in totaal twee hectare met zonnepanelen.

De provincie Zuid-Holland staat dergelijke initiatieven slechts op kleine schaal toe. Dit houdt wethouder Lex Hofstra echter niet tegen. Het opwekken en leveren van duurzame energie van en aan Waddinxveen draagt immers bij aan de doelstellingen zoals beschreven in de Duurzaamheidsvisie 2015-2025.

(bron: Hart van Holland)

 

Hoe is dit inwonersinitiatief tot stand gekomen? (door de redactie)

In september 2017 heeft Duurzaam Waddinxveenj een oproep gedaan in Hart van Holland voor locaties t.b.v. een zonnepark, waarop de eigenaar van Noordeinde 104 heeft gereageerd. In eerste instantie heeft de gemeente zijn voorstel afgewezen vanwege de agrarische bestemming (kwekerij). Volgens de gemeente zou de provincie geen toestemming geven voor een zonnepark.

Nadat een milieuconsultant de gemeente had gewezen op de relevante regelgeving, bleek dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan te veranderen. Dat verzoek is gestuit op tegenwerking van de provincie.