Historie

In 2013 hebben een paar inwoners samen met de gemeente de inwonerswerkgroep ‘Duurzaamheidscommunicatie Waddinxveen’ opgericht. De inwoners konden in beperkte mate onkosten declareren bij de gemeente uit een daarvoor beschikbaar gesteld budget. Dat is vooral gebeurd tijdens de organisatie van de lokale Duurzaamheidsmarkten in september 2016 en in september 2017 met alle bijbehorende promotiekosten, de leges van de gemeente, de huur van de stands, etc.

Vanwege allerlei ontwikkelingen in Waddinxveen op het gebied van duurzaamheid is de focus en keuze van aandachtspunten geleidelijk meer komen te liggen op de belangen van inwoners.

De ontwikkelingen in Waddinxveen verklaren mede de naamsverandering van het vrijwillige samenwerkingsverband in ‘Duurzaam Waddinxveen’ en de komst van de website. Alle logo’s van Duurzaam Waddinxveen zijn ontworpen door T.Terra, die alle rechten behoudt.
 
Om een onafhankelijke positionering te kunnen blijven waarborgen richting de inwoners, heeft Duurzaam Waddinxveen eind 2017 vrijwillig afstand gedaan van de mogelijkheid om onkosten te declareren bij de gemeente.

Rubriek in Hart van Holland

Deze tweewekelijkse rubriek is ontstaan in de tijd van de voormalige inwonerswerkgroep ‘Duurzaamheidscommunicatie Waddinxveen’ en werd vooral gebruikt voor duurzaamheidstips richting de inwoners.

Door de geleidelijke veranderingen in Waddinxveen op het gebied van duurzaamheid is de opvolger Duurzaam Waddinxveen in de rubriek geleidelijk meer gaan publiceren over de onderwerpen die leven bij inwoners.

Hart van Holland heeft in oktober 2018 kantekeningen geplaatst over de actuele onderwerpenkeuze. Waaronder onderwerpen die enorm leven bij de inwoners, zoals opgetekend in dit AD-artikel. Tegelijkertijd kwam de mededeling om de omvang van de artikelen voortaan aanzienlijk in te korten. De rubriek is in die periode onaangekondigd eenmalig 1 week uitgesteld. Na overleg is de oorspronkelijke omvang van de artikelen hersteld.

De afgelopen jaren is duurzaamheid een sterk levend en blijvend thema geworden. Het zou jammer zijn voor de inwoners en Duurzaam Waddinxveen, als de rubriek onvoldoende meegroeit met de ontwikkelingen binnen en buiten Waddinxveen.

Status per eind 2018

Vanwege verschillen in ambitie en inzet bestaat het vrijwillige samenwerkingsverband van Duurzaam Waddinxveen sinds midden december 2018 voorlopig uit 1 inwoner.

Hier volgt mijn CV. In 2015 toegetreden tot de voormalige inwonerswerkgroep ‘Duurzaamheidscommunicatie Waddinxveen’. Initiatiefnemer en bedenker van de naam(swijziging) ‘Duurzaam Waddinxveen’. Eigenaar van www.duurzaamwaddinxveen.nl met alle bijbehorende faciliteiten. Initiatiefnemer van de meeste artikelen op de website, plus een beperkt deel van de artikelen in de eerder genoemde rubriek. Ik ben de enige inwoner met toestemming voor het gebruik van de logo’s van Duurzaam Waddinxveen in (gedrukte) publicaties.

Bijeenkomsten, publicaties in gedrukte of andere media en andere activiteiten zijn vanaf midden december 2018 alleen uit naam van Duurzaam Waddinxveen na expliciete vermelding daarvan op deze website.

Duurzaam Waddinxveen opereert onafhankelijk en zonder lokale politieke verbondenheid of belangenverstrengeling met lokale overheden.

Vanwege de openheid richting de inwoners zullen alle relevante berichten van instanties aan Duurzaam Waddinxveen voortaan integraal worden gepubliceerd op deze website.

Het staat een ieder vrij om in Waddinxveen actief te worden op het gebied van duurzaamheid met een eigen vrijwillig samenwerkingsverband en faciliteiten. Duurzaam Waddinxveen staat open voor samenwerking met andere inwonersgroepen, die zich actief en op onafhankelijke wijze met duurzaamheid willen en kunnen bezighouden.

Maar het belangrijkste is dat Duurzaam Waddinxveen onverminderd zal blijven opkomen voor de duurzame belangen van de inwoners.  

R. Roos