Afdrukken

kaart Randweg Waddinxveen Vredenburghlaan www.duurzaamwaddinxveen.nlDeze Randweg vormt de verbinding tussen de Parallelle A12 (en de Moordrechtboog A20) en uiteindelijk naar Boskoop-West en Alphen a/d Rijn. Naast forensen zal vooral veel vrachtverkeer gebruik gaan maken van deze nieuwe route.

Omdat de gemeenteraad begin 2018 akkoord is gegaan met de Vredenburghlaan kan de aanleg in principe in 2018 starten, hoewel geen implementatiedatum is gecommuniceerd. Op de site van de gemeente staan meer details over de Randweg.

De Randweg zorgt voor verlichting van het (vracht)verkeer door Waddinxveen, maar zal ook extra verkeer aantrekken, o.a. vanaf de Glasparel, forensen en natuurlijk de vrachtwagens van en naar richting Rotterdam. Het nieuwe industrieterrein met o.a. het Lidl distributiecentrum krijgt een rechtstreekse aansluiting op deze Randweg. Het vrachtverkeer van de Lidl, dat nu nog direct de A12 op gaat, kan dan alsnog langs onze woonwijken gaan rijden (via de Moordrechtboog) naar Rotterdam en het zuidelijk deel van Zuid-Holland, de voornaamste bestemming van het Lidl-distributiecentrum.

Onze werkgroep heeft in 2016 besloten om de aandacht vooral te richten op de gevolgen van de Randweg voor de inwoners. Wij gebruiken hiervoor de inspraakprocedures bij de Provincie en de Gemeente. Het valt ons op dat de Provincie in 2017 uitgaat van een optimistisch scenario met weinig aandacht voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit en daar ook in later stadium, mochten de prognoses tegenvallen, geen budget voor wil reserveren. De Provincie blijkt de toekomstige luchtkwaliteit kunstmatig veel te gunstig in te schatten door middels een rekenmodel aan te nemen dat (vracht)wagens steeds schoner worden in de toekomst. Terwijl de affaire rond sjoemelsoftware met de 'schone' Euro-6 diesels (bouwjaar vanaf 2015) heeft aangetoond dat de luchtvervuiling in de praktijk niet lager, maar 5 tot 10 maal hoger uitvalt?

Wij gaan uit van een behoedzaam scenario met extra maatregelen tijdens de bouw om problemen met de leefomgeving te beperken. We bieden diverse concrete oplossingen in ons inspraakdocument. Een belangrijke aanbeveling is de komst van een geluidswal en fijnstof-afvangende beplanting langs de gehele Randweg. Een groot deel van deze geluidswal ligt op het zuidwesten, waardoor er tevens plaats komt voor 4.000 zonnepanelen, geschikt voor circa 300 huishoudens in Waddinxveen. Verder zijn permanente luchtmetingen nodig, te beginnen met een nulmeting, dus voordat de aanleg start.

Update

Inmiddels is veel meer bekend over de schadelijke gevolgen van deze weg en over alles wat zich verder afspeelt rond de aansluiting op de Zesde Tochtweg. En wat inwoners zelf kunnen ondernemen. Meer daarover in het artikel Stikstofstraat.