De Nieuwe Vredenburghlaan gaat de parallelle A12 verbinden met de Zesde Tochtweg. Volgens de provincie is de komst van deze weg onherroepelijk, maar daarmee gaat de provincie voorbij aan een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

En er is nog discussie gaande over het eventueel doortrekken van deze weg, via de Bentwoudlaan, naar Waddinxveen-Noord en Boskoop.

Gemeentelijk beleid zorgt voor meer stikstofuitstoot

Nieuwe Vredenburghlaan en Zesde Tochtweg met houtovensDe weg zal vooral gebruikt worden door forensen en vrachtverkeer. Vanwege de doorgaande route via de Moordrechtboog naar de (in 2021 te verbreden) A20 zal de weg mogelijk ook 'sluipverkeer' aantrekken van en naar de distributiecentra in Glasparel.

De aanleg en het gebruik gaat zorgen voor overlast en gezondheidsschade op het gebied van geluid, stank, fijnstof en heel veel stikstof (NOx). Mede veroorzaakt door duizenden vrachtwagens met  biomassa voor de 2 enorme houtovens aan de Zesde Tochtweg. Houtovens produceren zelf ook fijnstof en diverse verbrandingsgassen, waaronder stikstof, en dragen zo bij tot meer luchtverontreiniging en gezondheidsschade  Net als de (eventuele) kippenfarm daar vlakbij.

Arrest

Sinds het recente arrest van het Europese Hof van Justitie, waarbij de huidige opzet van het stikstofbeleid (PAS) van de Nederlandse overheid is vernietigd, ligt het overheidsbeleid onder een vergrootglas. Want de overheid laat de uitstoot van stikstof onverminderd toenemen, met alle schadelijke gevolgen voor mens en natuur. Terwijl de door de overheid gesuggereerde en noodzakelijke afname van stikstof enkel op papier bestaat.

De Nederlandse overheid probeert dit arrest te negeren om de eigen plannen door te drukken, maar daarmee overtreedt zij welbewust het Europese recht. Op 14 februari 2019 doet de Raad van State uitspraak op welke wijze PAS aangepast moet worden n.a.v. het arrest.

Gevolgen voor Waddinxveen

De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van 3 biomassacentrales en de Nieuwe Vredenburghlaan. En biedt ruimte voor nog meer centrales en een kippenfarm. De politieke wil ontbreekt om de inwoners en de natuur (zoals het Bentwoud, vlinders en bijen), te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van haar besluiten.

Het arrest heeft betrekking op alle besluitvorming in Nederland vanaf minimaal 2015. Dus ook op besluiten rond meer distributiecentra, 3 biomassacentrales, een (eventuele) kippenfarm en de Nieuwe Stikstofstraat.

Elke beleidsmatige keuze van (lokale) overheden om meer stikstof uit te stoten kan in principe ongedaan worden gemaakt door de Europese regelgeving, die uitstijgt boven de nationale regelgeving.