Afdrukken

In mei 2016 besloot de gemeenteraad unaniem in een zucht: wij willen metingen om te weten hoe het precies zit met de vieze lucht. De kosten van € 50.000 voor 1 meetpunt vormden het bezwaar. Terwijl de toenmalige wethouder ook wist van een alternatief van slechts € 5.000 voor 15 wetenschappelijk onderbouwde en betrouwbare meetpunten gedurende 1 jaar?

De gemeente heeft met haar keuze voor experimentele meetapparatuur gefaald. Is het 30 maanden na de motie een beter plan, dat het benodigde budget aan een groep zelf-metende inwoners wordt uitbetaald?

Het EU Hof van Justitie vernietigde recent het stikstofbeleid van Nederland. Daarmee ligt het eerdergenoemde alternatief van eenvoudige en goedkope (nul)metingen van stikstof,  afkomstig van houtstook, kippen en verkeer steeds meer voor de hand.

Naast nog meer grote distributiecentra met veel vrachtverkeer verschijnen de Nieuwe Vredenburghlaan, 3 houtgestookte biomassacentrales en een kippenboerderij.  Meer lawaai, stank en luchtvervuiling door duizenden vrachtwagens, kippen en enorme houtovens krijgen de inwoners er dan zomaar bij?

En wie denkt dat het blijft bij 3 houtovens die meer dan € 100 miljoen aan belastinggeld gaan verstoken is abuis, want de gemeente biedt in haar recente ‘voorbereidingsbesluit’ ruimte voor nog meer houtstookgespuis. En wel voor installaties tot 1 MWatt, die genoeg energie produceren voor 400 woningen, hoe vindt u dat?

Meer vliegtuigen, veeteelt, glastuinbouw, houtstook, wegen en vrachtverkeer is al lange tijd het credo. Maar wie komt op voor onze nachtrust, onze gezondheid, schonere lucht, enzo?

Vandaar het pleidooi uit 2017 voor een meer duurzame Vredenburghlaan met een groene geluidswal en veel fijnstofafvangende planten. Plus minimaal 2 km aan zonnepanelen, bij voorkeur aan beide kanten.

Dus gemeenteraad, wanneer komt u eindelijk eens voor de eigen inwoners over de brug? Want die willen, net als u in mei 2016 en tijdens de laatste verkiezingen, niet leven op een industrieterrein, maar in een rustig, groen dorp en dus ook hun schone, stankvrije lucht terug!

schoorstenen en huizen