Onderstaand bericht van het Wijkplatform Zuidplas-Triangel verscheen in Hart van Holland van 5 september 2018. De beroepstermijn is overigens verlengd tot 10 oktober 2018.

 


 

Wijkplatform gaat in beroep tegen biomassacentrale Wagro

Het houdt de gemoederen in Waddinxveen al weken bezig: de komst van drie biomassacentrales (BMC) in Waddinxveen. Hiervan zijn er twee gepland op de Zesde Tochtweg en één op de Tweede Bloksweg. De centrales zitten heel dicht op de woonwijken Zuidplas, Triangel, 't Suyt, Glasparel en nieuwbouwproject De Warande. De BMC' s zorgen voor CO2-uitstoot, stank- en geluidsoverlast, extra fijnstof en veel vrachtbewegingen met alle overlast van dien. Het wijkplatform vindt dat dit niet past binnen een leefbare, schone en veilige leefomgeving.

Omdat we in 2016 al een zienswijze hebben ingediend bij de provincie Zuid-Holland over de BMC aan de Tweede Bloksweg, hebben we gebruik gemaakt van ons recht om in beroep te gaan bij de rechtbank Den Haag tegen in ieder geval één BMC. Hierin leggen we een verband tussen meerdere BMC's die een vergunning hebben gekregen op naam van de Wagro en onterecht als losse centrales met een capaciteit van 14,9 MW worden gezien. Als deze samengenomen zouden worden, is een milieueffectrapportage noodzakelijk en kunnen de daadwerkelijke milieueffecten voor het voetlicht worden gebracht. Het wijkplatform eist dan ook dat deze er komt, alvorens er definitief een omgevingsvergunning wordt verleend.

Overigens trekken steeds meer wetenschappers in twijfel of biomassa wel zo schoon en duurzaam is. Biomassa kost met stip het meeste land en levert per vierkante meter de minste energie op (0,8 Watt). Bovendien loopt de subsidie voor BMC's slechts 12 jaar, waardoor er daarna een inactief gebouw staat van 40 bij 30 meter, 15 meter hoog en daarop nog een schoorsteen van 20 meter.

Het wijkplatform houdt je via het wijknieuws en onze Facbook-pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.