Waarom spreekt Wagro in Hart van Holland van 1 augustus zo nonchalant over zijn bijdrage aan de verhoging van de luchtvervuiling en CO2–uitstoot gedurende de gehele subsidieperiode van zijn centrales? Is hij bekend met het feit dat er in Glasparel en directe omgeving, mede dankzij Wagro, een dreigende stapeling voor inwoners plaatsvindt van een steeds verdere oplopende CO2-uitstoot en luchtvervuiling? En waarom zweeg hij over de 3e biomassacentrale?

 ‘Lexmond vindt het belangrijk dat er steun is vanuit de samenleving voor de biomassacentrale. "Wij willen ons inzetten voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dat kan door middel van een biomassacentrale, maar het maatschappelijk draagvlak moet wel aanwezig zijn"’,aldus het artikel.

Terugbrengen van de CO2-uitstoot m.b.v. biomassa over een periode van slechts 12 jaar? Want daarna loopt de subsidie af en eindigt het huidige verdienmodel. Hoe kan Wagro zijn CO2-claim onderbouwen?

Referendum

En gaat Wagro de bouw van zijn centrales daadwerkelijk afhankelijk maken van het maatschappelijke draagvlak?  Hij heeft dit nogmaals uitgesproken tijdens een interview bij RTW.

Het vaststellen van het maatschappelijke draagvlak kan prima met een bindend referendum. Dat referendum biedt tevens de mogelijkheid voor de huidige lokale politici om aan te tonen dat zij in vergelijking met het vorige college meer waarde hechten aan de belangen van alle inwoners.

referendum

Wat zou de vraag aan de inwoners kunnen worden in het bindende referendum?
‘Stemt u in met het verbranden van biomassa en alle bijbehorende voorbereidende acties en transport, waarmee in Waddinxveen de luchtvervuiling en CO2-uitstoot t.o.v. aardgas gedurende de subsidieperiode van 12 jaar wordt verhoogd?’
 
Lokale democratie?

Als de huidige gemeenteraad meer democratisch wil omgaan met de belangen van alle inwoners middels een bindend referendum, kunnen we hierin dan ook de Nieuwe Vredenburghlaan, de (verlengde) Bentwoudlaan en de kippenfarm meenemen?