Heeft u ook de nota voor de afvalstoffenheffing gekregen met hetzelfde bedrag als vorig jaar? Maakt de gemeente een rekenfout? Zeker als u in september 2017 een kleinere grijze container opgedrongen hebt gekregen. Daarmee kunt u 42% minder restafval kwijt dan voorheen. Minder restafval, minder betalen, was toch de afspraak? Het vaste deel van uw rekening zou dus structureel met €120 moeten dalen naar €165, ongeacht het aantal ledigingen. Of wil de gemeente het financiële voordeel sinds september 2017 van de door u sterk verlaagde hoeveelheid restafval in eigen zak steken?

Over de noodzaak om meer afval te briefgeldscheiden is geen discussie. Maar waarom lijkt in het nieuwe systeem vooral de gemeente financieel te profiteren van uw inzet om minder restafval aan te (kunnen) bieden? En de kassa bij Cyclus rinkelt ook steeds vaker.

De gemeente heeft 6 ton over in het budgetjaar 2018. Maar wiens geld is dat eigenlijk? Een forse teruggaaf vanaf 2017 via het vaste deel van de afvalstoffenheffing ligt nu wel heel erg voor de hand, vindt u ook niet?