Afdrukken

Eind december heeft de gemeente de variabele afvaltarieven bekend gemaakt.
1. Met een kleine container kunt u maximaal 26 ledigingen * €3,50 = €91 besparen.
2. Met een grote container is dat 26 * €6 = €156.
3. De werkelijke besparing is veel kleiner, want het is onmogelijk om het restafval tot nul te reduceren.
 
Wat zijn de gevolgen?

De vele huishoudens die ongevraagd een kleinere container hebben gekregen, lopen jaarlijks maximaal €156 - €91 = €65 mis. Wie profiteert hiervan?

Bovendien ontstaat het risico dat afval scheiden weinig loont. Een voorbeeld. Als een huishouden erin slaagt om niet tweewekelijks, maar vierwekelijks een kleine container aan te bieden, dan wordt hun besparing 13 * €3,50 = € 45,50. Dat is 15% van de afvalstoffenheffing over 2017.

Besef wel dat het een topprestatie is om het restafval te halveren. Eh, halveren? Aangezien dit huishouden een kleine container heeft opgedrongen gekregen, is de hoeveelheid restafval van 26 * 240 liter (grote container) naar 13 * 140 liter gegaan. Dat is een daling van 70%, veel meer dan een halvering. Maar hoe haalbaar is dit? En zelfs bij deze topprestatie is de besparing in geld maar 15%! Wie 70% meer afval scheidt, zou minimaal 50% minder moeten betalen. Met deze lage variabele tarieven bespaart een gemiddeld huishouden in de praktijk hooguit een paar procent per jaar. Is dat de bedoeling?

zak met geld doorgestreeptBegrijpt u nu waarom u ongevraagd de veel kleinere container hebt gekregen? Serieus geld besparen op het aantal ledigingen van restafval is door de gemeente vanaf september 2017 veel moeilijker gemaakt, want u kunt jaarlijks 2600 liter (42%) minder restafval minder aanbieden met die kleine container. Krijgt u voor die enorme afname van uw restafval jaarlijks dan ook ruim €100 terug van de gemeente?

De lage variabele tarieven stimuleren nauwelijks om meer afval te scheiden. Alleen als de huidige variabele tarieven worden verdubbeld én het vaste tarief nihil wordt, zou Afval Scheiden echt Lonen.