Afgelopen voorjaar kondigde de gemeente Waddinxveen in dit artikel aan dat ieder huishouden voortaan gaat betalen per lediging van de grijze container met restafval. Minder ledigingen, minder restafval, minder betalen was de boodschap. Duidelijk, toch?

En dan nu de praktijk. De verantwoordelijke wethouder heeft in zijn ronduit verwarrende communicatie naar de inwoners vooraf niet vermeld, dat veel huishoudens een veel kleinere grijze container van 140 liter zouden krijgen. Met deze door de gemeente opgelegde maatregel kan een huishouden per jaar ineens 2600 liter minder restafval kwijt. Goed voor het milieu, als dat het resultaat is van beter afval scheiden. Maar is het, zoals beloofd, ook goed voor uw portemonnee?

De kleine container vermindert de maximale hoeveelheid restafval van 240 liter naar 140 liter per twee weken. Dat is bijna een halvering (42%) van het restafval. Aangezien restafval de grootste kostenpost is in de afvalstoffenheffing, gaat het om forse bedragen: naar schatting €125 besparing per jaar voor ieder huishouden van minimaal twee personen. Als u de kleine container ‘opgedrongen’ hebt gekregen, zou u dus niet bijna €300, zoals afgelopen jaar, maar voortaan slechts €175 moeten gaan betalen voor de afvalstoffenheffing.

Aangezien de gemeente al in september 2017 is gestart met deze kleinere containers, heeft u ook nog pakweg €30 tegoed over het laatste kwartaal van 2017. Daarmee komt uw besparing uit op €125 vanaf  2018 plus eenmalig €30 over 2017. Met de kleine container verlaagt u uw komende afvalstoffenheffing zodoende in totaal met €155!

zak met geld 300 naar 175 belasting 2018 30 van 2017

 

Als u begin 2018 de oude afvalstoffenheffing van bijna €300 zou ontvangen, zou u financieel fors worden benadeeld door de gemeente. Want dan stopt de gemeente de door u uitgespaarde €155 in eigen zak. Maar dat zal onze gemeente toch nooit doen?  

Minder restafval, minder betalen is de afspraak. Geen fors lagere afvalstoffenheffing over 2018 én 2017? In dat geval kunt bezwaar gaan maken.

En uw stem uitbrengen op 21 maart 2018.