Want Sint heeft moeite met alle berichten, die alsmaar meer verwarring stichten.

Zoals in meerdere mededelingen van de gemeente en zelfs sommige raadsleden tijdens de inspreekavond op 19 september wisten het beter. Er was in het verleden al een MER gemaakt voor Glasparel, maar volgens de provincie klopt dat voor geen meter.

De vergunningsvrije grens van 15 MW wordt in Glasparel fors overschreden met 2 centrales van net onder 15 MW, die bijna aan elkaar kleven. Bovendien van 2 bedrijven die nauw met elkaar zijn Glasparel in de zakverweven.

Volgens de motie van 19 september zou de gemeente wachten met alle besluitvorming tot de bekendmaking van alle onderzoeksresultaten. Waarom dan toch een snel besluit voor de 3e centrale, 2 dagen voor de afloop van de subsidietermijn, vraagt de aanbiedster van de petitie namens 4.500 gedupeerden wat gelaten.

En het vaak gepubliceerde voorbereidingsbesluit, zelfs op schermen in het gemeentehuis, met de schijnbare maximaal 3 biomassacentrales en bijbehorend vrachtverkeer? Als je het besluit goed leest is er helaas alle ruimte voor nog meer.

Dat besluit erkent tevens de onduidelijkheid over alle gezondheidsvragen. Waarom kiest de gemeente dan eenzijdig voor 3 enorme houtovens, voordat er iets gaat dagen?

Door de vele tegenstrijdigheden zorgt de gemeente voor een verwarrende voorstelling van zaken. Zullen bezwaarschriften naar een gemeente die maling heeft aan haar inwoners, of een niet te negeren gang naar de onafhankelijke rechter, eindelijk een verschil gaan maken?

Sint verbaast zich over de ongekend eenzijdige belangenafweging, net als zo velen. Want met de natuur, de gezondheid en het vertrouwen van duizenden inwoners, daar gaat een fatsoenlijke gemeente toch niet mee spelen?